สภาวะอากาศทั่วโลก!!!
สภาวะอากาศช่วงอุทกภัยภาคใต้ มกราคม 2560
ลงวันที่: 26 มกราคม 2560
สภาพภูมิอากาศของโลกในปี 2016
ลงวันที่: 07 ธันวาคม 2559
3 Month Climate News Vol6 No4
ลงวันที่: 10 พฤศจิกายน 2559
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
ลงวันที่: 31 ตุลาคม 2559
สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา ล่าสุดและการคาดการณ์
ลงวันที่: 11 สิงหาคม 2559