สอนการติดตั้งจานดาวเทียมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสาร

แบบสอนการติดตั้งระบบสัญญาณผ่านดาวเทียม


ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับดาวเทียมสื่อสาร
การวัดผล(ภาคทฤษฎี)
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารผ่านดาวเทียม
บทที่ 3 การสื่อสารดาวเทียมของประเทศไทย
บทที่ 4 อุปกรณ์ของระบบสัญญาณผ่านดาวเทียม
บทที่ 5 เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม
บทที่ 6 ระบบรับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
บทที่ 7 การติดตั้งจานสายอากาศและระบบรับสัญญาณดาวเทียม

 

 

ระบบชุมสายสายโทรศัพท์    

  ระบบชุมสายชนิดต่างๆ
1. ชุมสายระบบ MANUAL
1.1 ชุมสายโทรศัพท์ระบบใช้พนักงานต่อสาย (MANUAL)
เมื่อจำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น จำนวนที่ต้องมีระบบการติดต่อสื่อสารเพื่อให้ทำการต่อผู้ใช้โทรศัพท์ เข้ากับผู้ใช้อีกคนหนึ่งที่ต้องการพูดหรือติดต่อด้วย 

 2. ระบบชุมสายอัตโนมัติ
ต่อมาชุมสายโทรศัพท์ได้พัฒนาเป็นระบบอัตโนมัติ โดยการหมุนเลขหมายจากเครื่องผู้เช่าเอง
อ่านต่อ

 

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านดาวเทียมระบบ iPSTAR    

   iPSTAR เป็นระบบเครือข่ายดาวเทียมที่สามารถให้บริการบรอดแบนด์ (Broadband) แบบ 2 ทาง บน Internet Protocol (IP) Platform เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง รวมถึงการใช้การประยุกต์ใช้งานอื่น ๆ บน IP Platform , เช่นการต่อเข้าสู่อินเตอร์เน็ต เป็นแบบ 'Always on' อุปกรณ์ปลายทางของ iPSTAR สามารถใช้ในการรับส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 8Mbps ในด้านรับ และ 2.5 Mbps ในด้านส่ง iPSTAR จึงสามารถรองรับการสื่อสารทั้งข้อมูล ภาพ และเสียงได้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยความคับคั่งของข่ายสายภาคพื้นดิน และยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เครือข่าย IP จากที่ใด ๆ ก็ได้ในกรณีที่ข่ายสายภาคพื้นดินยังไปไม่ถึง ผู้ใช้สามารถใช้ iPSTAR ร่วมกับการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ต (E-learning) การถ่ายทอดสด (Live broadcast) การเลือกรับชมรายการวิดีทัศน์ตามความต้องการ (Video on demand) การประชุมทางไกลด้วยภาพผ่านดาวเทียม (Video Conference) คอมพิวเตอร์เกม (Interactive computer games) การดาวน์โหลดข้อมูล และอื่น ๆ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลด้วยอุปกรณ์ปลายทางของ iPSTAR สามารถกำหนดได้ สอดคล้องกับความต้องการของการใช้งาน และเพื่อให้การใช้แบนด์วิดท์ (Bandwidth) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อ่านต่อ